Logo
  • Webshop
  • Pretraga
  • Hrvatski

Odaberite jezik

Pametni tahograf 2. generacije

Pametni tahograf 2. generacije omogućit će voditeljima voznih parkova on-line uvid u radne aktivnosti njihovih vozača, njihova radna vremena te na taj način bolje upravljanje njihovim voznim parkovima.Svi novi elementi pametnog tahografa 2. generacije: Galileo GNSS s OSNMA autentifikacijom, Bluetooth veza, nadogradnja operativnog programa i karata, sukladnost s trenutno važećim i budućim pravilima o radnim aktivnostima vozača, mogućnost plaćanja cestarine pomoću tahografa, nova generacija tahografskih kartica je u pripremi – G2V2, daljinska dijagnostika, veza s VDO Link uređajem, nove mogućnosti podešavanja VDO Workshop Tabletom

Od 21. kolovoza 2023. godine obvezna ugradnja pametnih tahografa 2. generacije

Premda smo to više puta najavljivali, od ovog ljeta ili točnije od 21. kolovoza 2023. godine, u sva nova vozila koja se prvi puta puštaju u promet na tržištu Europske unije obvezna je ugradnja pametnih tahografa 2. generacije.

 

Početkom ove godine administracija Europske komisije jepostavila pitanje i pokrenuta je javna rasprava o tome hoće li tvornice tahografa biti spremne za isporuku novog tipa tahografa. Problem je nastao zbog nedostatka elektroničkih komponenti i nemogućnosti velikih proizvođača da na vrijeme isporučuju već naručene proizvode. Continental, kao vlasnik robne marke VDO je napravio sve pa je već u svibnju 2023. godine ishodio homologacijsko rješenje za pametni tahograf 2. generacije, a u lipnju započeo s pro izvodnjom i isporukom ovog tipa tahografa svim proizvođačima vozila u Europi. VDO za sada jedini proizvodi pametni tahograf 2. generacije, kao i svu prateću opremu za njega. Komercijalna oznaka pametnog tahografa 2. generacije je VDO DTCO Ver. 4.1. i ugradnja pametnog tahografa 2. generacije je već započela.

KOJE SU NOVINE ZA VOZAČE?

Premda će i ovaj Premda će i ovaj tahograf fizički biti vrlo sličan prethodnim generacijama pametnog ili digitalnog tahografa, najveće promjene koje donosi kriju se u njegovom programu, a one su brojne. Vizualno će se ovaj tahograf od ostalih digitalnih ili pametnih tahografa 1. generacije, razlikovati samo po malom Bluetooth znaku smještenom desno iznad ekrana.


Prije svega, vozači vozila opremljenih ovim tahografom u međunarodnom prometu više neće morati stati i bilježiti prelazak bilo koje nacionalne granice. To će tahograf obavljati automatski, pomoću europskog Galileo satelitskog sustava koji će bilježiti svaki prelazak granice, odnosno, u memoriju tahografa će se upisivati iz koje i u koju državu je vozilo ušlo, geografske koordinate graničnog prelaska, točan datum i vrijeme prelaska granice kao i stanje odometra u tom trenutku. Kao što je već dobro poznato, od veljače 2022. godine ovu radnju vozači moraju raditi sami - ručno, tj. moraju stati nakon prelaska granice na prvom sigurnom ugibalištu i pomoću izbornika samog tahografa (ili ručnim zapisom na analogni tahografski listić) izabrati i označiti u koju državu su ušli (na najstarijim digitalnim tahografima prve generacije treba označiti i državu iz koje se izlazi). Ako vozači na ispisu pokraj geografskih koordinata uoče i mali znak lokota, onda to znači da je pozicija i vrijeme koje je tahograf zabilježio pomoću Galileo sustava dodatno potvrđena tzv. OSNMA sustavom.Međutim, radnja nije i ne može biti u potpunosti automatizirana, tako da će vozači na početku i na kraju svoje smjene opet ručno morati označiti u kojoj državi započinju i u kojoj završavaju svoju vozačku smjenu. Pri tome nije bitno da li kartica ostaje u vozilu (kad vozač spava u kabini vozila) ili vozač svako jutro i svako poslijepodne vadi svoju karticu iz tahografa. Razlika u odnosu na dosadašnje tipove tahografa (osim kod tahografa VDO DTCO 4.0e) je što će mu tahograf ovog puta, na osnovu Galileo signala odmah ponuditi simbol one države u kojoj se vozilo trenutno nalazi. Vozač samo mora ručno potvrditi tu državu.Osim automatskog označavanja prelaska državne granice, u izborniku "Unos vozač" za vozače će se "kriti" i dodatna mogućnost povezivanja svog pametnog telefona s tahografom pomoću Bluetootha. Uparivanje je trivijalno i istodobno će moći biti povezana dva pametna telefona (za vozača i suvozača), ali ako jedan kamion dijeli još više vozača koji koriste ovu funkciju, broj ukupno memoriranih pametnih telefona u tahografu će ipak biti ograničen (5), pa će se nakon nekog vremena u memoriji tahografa morati brisati neki prethodno memorirani telefoni. U ovom trenutku postoji niz aplikacija za daljinsko praćenje rada tahografa, a možda je najpoznatija upravo VDO Tachograph Driver App (dostupna za iPhone i Android telefone) koja omogućuje vozačima grafičko praćenje njegovih radnih aktivnosti, daljinsko upravljanje tahografom, naknadni unos aktivnosti dok kartica nije bila u tahografu, kopiranje podataka s vozačke kartice itd. itd.Ali tu ne prestaju novosti za vozače. U izborniku "Unos vozila" uz sve postojeće podizbornike vozači će uočiti novi podizbornik koji će na Hrvatskom jeziku imati oznaku "punj./praž.". Ukoliko se izabere ovaj izbornik, ispod njega će se nuditi tri dodatna podizbornika – "punjenje", pražnjenje" i "pražnje.+punj." Riječ je o novini za vozače tj. o novoj vozačkoj mogućnosti da prilikom svakog utovara, istovara ili istovremenog utovara i istovara tereta, označe da se ta radnja dogodila.Ovdje postoji mali pravni problem! Pročitajte još jednom zadnju rečenicu iz prethodnog odlomka – napisali smo da vozač ima "mogućnost" ovog označavanja. Naime, tehničke uredbe kojima se definira kako pametni tahograf 2. generacije mora funkcionirati su propisale da u tahografu mora postojati ovaj izbornik i pripadajući podizbornici, ali paralelno s tim nije promijenjena Uredba (EZ) br. 561/2006 koja govori koje su vozačke obveze vezane uz utovar i istovar. Nastala je tzv. pravna praznina, ali bez brige, i to će se vrlo brzo promijeniti. U uredbi će tada pisati vozačka obveza da se prilikom svakog utovara, istovara ili istovremenog utovara i istovara označi kad je ta radnja završila te poziciju gdje se ta radnja obavila. Tahograf će opet tom prilikom bilježiti geografske koordinate mjesta utovara/istovara te datum i vrijeme uz stanje odometra kada se ta aktivnost dogodila.Za kraj vozačkih novosti vozači će uočiti da ovaj tip tahografa ima proširen kalkulator za obračun radnih aktivnosti vozača, do sada je kalkulator računao samo vremena vožnje i stanke/odmore između tih vožnji (neprekidne, dnevne, tjedne ili dvotjedne). Sada će u kalkulaciji aktivnosti biti uključen i preostali rad, odnosno zbrajat će se vrijeme vožnje (upravljač) i preostalog rada (čekići).Vozačke kartice nije potrebno mijenjati i svi vozači koji imaju postojeće kartice mogu nesmetano nastaviti voziti s njima do njihovog isteka. Ipak, vozači moraju pojmiti novo pravilo koje će stupiti na snagu prvog dana 2025. godine, a to je da sa sobom moraju imati evidenciju od 56 dana (do sada su trebali imati evidenciju od 28 dana). Ali za svakog vozača koji uredno vodi svoju evidenciju pomoću digitalnog/pametnog tahografa ne mijenja se ništa. Sva evidencija se nalazi na njegovoj digitalnoj vozačkoj kartici. Kartice imaju dovoljno memorijskog kapaciteta da na njih stane svih zahtijevanih 56 dana radnih aktivnosti.Jedini način kako vizualno prepoznati pametni tahograf 2. generacije je u postojanju malog Bluetooth znaka u gornjem desnom kutu ekrana

DSRC antena koja se postavlja na sredini vjetrobranskog stakla. Ona šalje podatke s tahografa inspektorskim vozilima u prolazu
VDO Link priključen uz VDO DTCO 4.1 – ovaj uređaj omogućuje
daljinsko povezivanje podataka o vozaču i vozilu u stvarnom vremenu – bez potrebe za bilo kakvom FM konekcijomNovi piktogrami na ekranu i ispisima pametnih tahografa druge generacije

Primjer novog kalkulatora radnih vremena vozača:
1 – vrijeme neprekinutog rada od zadnje pauze,
2 ­ vrijeme rada od početka vozačke smjene (od posljednjeg dnevnog ili tjednog odmora),
3 – ukupno trajanje odmaranja od početka vozačke smjene i
4 – vrijeme rada u tekućem tjednu

 

Što je bitno za prijevoznike?

 

Uvođenjem ovog tahografa, prijevoznici će se također susresti s nekoliko novosti. Najveća od njih je zasigurno da se prvi put (najkasnije do 31. prosinca 2024.) u povijesti automobilizma zahtijeva naknadna ugradnja ovog tipa tahografa u već postojeća (registrirana) vozila koja prometuju samo u međunarodnom prometu. Za vozila koja prometuju samo u domaćem prometu ne zahtijeva se izmjena postojećih analognih/digitalnih ili pametnih tahografa prve generacije.

Krajnji datumi za zamjenu tahografa su sljedeći:

  • najkasnije do 31. prosinca 2024. godine, sva vozila u međunarodnom prometu koja su sada opremljena analognim ili digitalnim tahografom, isti moraju zamijeniti u pametni tahograf 2. generacije
  • najkasnije do 20. kolovoza 2025. godine, sva vozila u međunarodnom prometu koja su sada opremljena pametnim tahografom 1. generacije, isti moraju zamijeniti u pametni tahograf 2. generacije
  • najkasnije do 01. lipnja 2026. godine, sva gospodarska vozila u međunarodnom prometu čija je najveća dopuštena masa između 2,5 i 3,5 tona moraju ugraditi pametni tahograf 2. generacije (ova vozila sada u EU uopće nisu opremljena tahografima)

Do kraja sljedeće godine će svi kamioni i autobusi u međunarodnom prometu morati biti opremljeni pametnim tahografomSavjetujemo svim prijevoznicima – ne čekajte zadnji trenutak za zamjenu tahografa. Napravite to u trenutku kad vam u budućnosti ističe redovno baždarenje tahografa na predmetnom vozilu. Ako ništa drugo, uštedjet ćete na jednom baždarenju tahografa i na jednom izgubljenom auto danu. Ako ne zamijenite tahograf pri redovnom baždarenju tahografa, za par mjeseci ćete biti primorani opet doći na zamjenu, gdje će još jednom trebati izgubiti vozačko i auto vrijeme na zamjenu tahografa i još jednom platiti redovno baždarenje tahografa.

Dakle, promjene i za prijevoznike su sveobuhvatne. Ali niti to nije sve. Novi tip tahografa u sebi krije cijeli niz potpuno novih blokova podataka (već smo spomenuli neke od njih poput bilježenja geografske pozicije vozila ili podatka o utovaru/istovaru vozila). Ti podaci, kao i prošireni blok podataka koji je predviđen za daljinski prijenos podataka putem DSRC antene, onemogućio je da se kopiranje podataka vrši s do sada poznatim alatima – ključevima za prijenos podataka. Prijevoznici će morati nabaviti potpuno nove ključeve, ali i doraditi programe za evidenciju koji će prihvaćati podatke s pametnog tahografa 2. generacije. Ali ima i dobrih vijesti. Svi oni koji već sada imaju VDO DLK Pro ključeve za prijenos podataka i iste su koristili za kopiranje podataka s pametnih tahografa 1. generacije, besplatno će moći napraviti programsku nadogradnju svog ključa kako bi nastavili nesmetanu dostavu podataka. Također, svi oni koji koriste web aplikaciju za evidenciju radnih aktivnosti poput VDO Fleet programa besplatno će dobiti nadogradnju tog programa i moći će nesmetano nastaviti voditi evidenciju.  

Kartice prijevoznika koje služe za prijavu vozila i kopiranje podataka s tahografa neće trebati mijenjati. Postojeće kartice će funkcionirati do njihovog krajnjeg oka trajanja.

 

I cestovni kontrolori se moraju opremiti!


Image in ArticleI nadzorne službe se do 08/2024 moraju opremiti ure­đajima za daljinsko očitavanje podataka s pametnih tahografa. Ako na cesti uočite vozilo koje vas pretječe, a na sebi ima malu antenu – radi se o kontroli koja daljinski kopira podatke s vašeg tahografa

Nisu samo vozači i prijevoznici u obvezi nešto mijenjati oko dolaska pametnog tahografa 2. generacije. Kao što mnogi znaju, jedna od funkcija pametnog tahografa je mogućnost daljinskog slanja podataka iz tahografa pomoću DSRC antene smještene na prednjem vjetrobranskom staklu (kod naknadne ugradnje pametnog tahografa u vozilo mora se instalirati i ova antena). Ona služi kako bi razne cestovne kontrole na brz i jednostavan način, vozeći se pokraj ili ispred vozila, daljinskim putem, mogle skinuti 25 blokova podataka (u pametnom tahografu 1. generacije skidalo se 19 blokova podataka) i izvršiti brzu kontrolu tog vozila i vozača. Ako je sve u redu pri brzoj kontroli takav vozač/vozilo se neće zaustavljati, ali ako brza kontrola pokaže nepravilnosti, onda će inspektor/ policajac zaustaviti vozilo i ručno kopirati sve podataka i napraviti detaljnu provjeru.

Da bi ovakva provjera funkcionirala i nacionalne kontrolne službe (inspekcija i/ili policija) se moraju opremiti za ovakvu kontrolu. Moraju nabaviti opremu koja će im omogućiti daljinsku kontrolu pametnih tahografa. Njihov krajnji rok za opremanje je kolovoz 2024. godine. Do sada u EU se opremilo svega nekoliko država, ali će i naša to morati napraviti za približno godinu dana. U suprotnom i državi prijete kazne od EU-a

 

Što je s AETR državama i pametnim tahografima?

Nama dvije susjedne države – Srbija te Bosna i Hercegovina nisu članice EU nego su supotpisnice AETR sporazuma - Europskog sporazuma o radu posada vozila u međunarodnom cestovnom prijevozu. Ovaj sporazum još uvijek ne poznaje pametne tahografe te u ovim državama po međunarodnim propisima nova vozila mogu biti opremljena i digitalnim tahografima (sva vozila koja su prvi puta puštena u promet od 2010. godine). Međutim, zasigurno je da će i nacionalne vlasti ovih država pripremati svoje prijevoznike na ovu obvezu te će i određeni broj potpuno novih vozila biti opremljeno pametnim tahografom 2. generacije (kao što je i sada pri isporuci vozila jedan broj opremljen i s pametnim tahografom 1. generacije). Zakonska osnova ne postoji, ali praksa isporuke novih vozila s pametnim tahografom 2. generacije natjerat će i ove države da vrlo brzo usvoje ove tahografe.

Bez obzira gdje će se prvi pametni tahografi pojaviti u praksi (već su se pojavili) VDO radionice su u svim državama spremne na sve aktivnosti vezane uz opsluživanje ovih tahografa.

eNovine

Upišite svoju adresu e-pošte i primajte informacije o ponudama tvrtke Tahograf.

Kontakti

Sustavi kvalitete

U skladu s misijom društveno odgovornog poslovanja Tahograf zadovoljava sve ekološko-ekonomske aspekte održivog poslovanja te doprinosi povećanju razine sigurnosti na cestama i očuvanju okoliša. Ponosni smo nositelji certifikata kvalitete ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, te znaka Hrvatska kvaliteta

Saznajte više

Društvene mreže

Pronađite nas na sljedećim društvenim mrežama:

Icon Up

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »